Na papierze wyglądamy naprawdę nieźle. Od wybuchu kryzysu pozostajemy jedynym krajem w Unii Europejskiej, którego PKB ani przez chwilę nie przestało rosnąć. Mało tego, notujemy najszybszą dynamikę wzrostu w całej Wspólnocie – w zeszłym roku rośliśmy w tempie 4,5 proc. Wiele wskazuje na to, że w 2012 roku deficyt budżetowy wyniesie poniżej 3 proc., a zatem zmieści się w limitach narzuconych przez kryteria konwergencji, których spełnienie jest warunkiem przyjęcia euro. Nasz dług publiczny, czyli całkowita kwota, jaką państwo musi zwrócić zagranicznym i krajowym wierzycielom, sięga 56,7 proc. PKB. Wypadamy pod tym względem lepiej niż unijni giganci – Niemcy (z długiem w wysokości 81,7 proc. PKB) i Francja (85,4 proc.). Zobowiązania maleją, wynagrodzenia rosną, bezrobocie znów spada, a z pomocą unijnych funduszy pogoń za zachodnim poziomem życia zapowiada się lekko, łatwo i przyjemnie. Ogólnie mówiąc – bajka.

Przedsiębiorca nie ma lekko

Bajka. Na papierze oczywiście. Bo spoglądając na gospodarkę z perspektywy ankiet badających nastroje polskich przedsiębiorców czy globalne rankingi biznesowe, ryzykujemy, że nasze różowe okulary co najmniej zaparują.

Z badań TNS OBOP wynika, że przedsiębiorcy z będącego motorem gospodarki sektora małych i średnich firm skarżą się na środowisko prawne i administracyjne, w jakich przychodzi im prowadzić biznes na co dzień. Co drugi przedsiębiorca narzeka na współpracę z urzędami, a tylko dwóm z dziesięciu nie przeszkadzają obowiązujące w Polsce zagmatwane regulacje i przepisy dotyczące działalności gospodarczej. W przygotowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2011 zajmujemy 70 miejsce na 183 możliwe. Prawda jest taka, że biznes łatwiej jest robić na Białorusi niż u nas.

Jakby tego było mało, ludzie biznesu, choć tworzą miejsca pracy i wytwarzają ponad 2/3 PKB, raczej nie mogą liczyć na wdzięczność rodaków. Co drugi Polak zapytany o to, jaki wkład w wynik gospodarczy mają przedsiębiorcy, odpowiada, że mniejszy niż połowa.

SPIS TREŚCI

https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-1/
https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-2/
https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-3/

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

1 komentarz

  1. […] 2 minuty temu Depresja przedsiębiorcy – deficyt PKB rośnie cz.1 […]

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Różnorodność i integracja w branży taxi: historie sukcesu i wyzwania

W obliczu globalnych zmian społecznych i rosnącej świadomości na temat równości, branża ta…