Przedsiębiorczy gabinet cieni

Część międzynarodowych obserwatorów już podłapała rządową retorykę zielonej wyspy i wskazuje nas jako oazę na kryzysowej pustyni. Wiele danych i badań wskazuje jednak, że dorastają-cy „tygrysek” gospodarczy Europy jest raczej wątłego zdrowia. Z jednej strony prognozy wzrostu PKB dla Polski wyglądają obiecująco, z drugiej – nad Wisłą zamyka się coraz więcej firm. Rząd co prawda tnie deficyt budżetowy, ale czyni to, majstrując przy otwartych funduszach emerytalnych i podnosząc podatki. Skoro dyscyplina podrzyna gardło firmom, to czy aby obecna polityka gospodarcza nie jest po prostu wylewaniem dziecka z kąpielą?

Pełni obaw w tym względzie wydają się też przedstawiciele organizacji Business Centre Club. Aby patrzeć poszczególnym ministrom na ręce, postanowili powołać własny gospodarczy gabinet cieni, a sami wcielić się w rolę szefów resortów związanych z ekonomią.

– Chcemy stworzyć rząd gospodarczych fachowców będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka – mówi prezes i założyciel BCC Marek Goliszewski.

Choć instytucja przywodzi na myśl ostrze wymierzone w urzędującą radę ministrów, to komentarze członków BCC

są utrzymane raczej w neutralnym tonie. Twierdzą oni, że nie zależy im na prostym krytykowaniu posunięć polityków. Chcą je natomiast konstruktywnie recenzować, a rządzącym doradzać w imieniu ludzi biznesu. W takim tonie wypowiada się Dariusz Żuk, który w gabinecie objął tekę ministra przedsiębiorczości, a na co dzień zarządza fundacją Polska Przedsiębiorcza, skupiającą instytucje finansujące i wspierające start-upy.

– Objąłem to stanowisko nie po to, by narzekać na trudności w prowadzeniu biznesu w Polsce, ale by mówić o szansach, jakie są w zasięgu przedsiębiorców – mówi jeden z młodszych członków gabinetu BCC. – W żadnym innym europejskim kraju nie ma tak wielu możliwości finansowania nowych firm jak w Polsce. Dziś, w przededniu programowania funduszy unijnych na lata 2013-2020, musimy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i lokować pieniądze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

SPIS TREŚCI

https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-1/
https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-2/
https://weselnykamerzysta.pl/depresja-przedsiebiorcy-deficyt-pkb-rosnie-cz-3/

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wypożyczanie sprzętu budowlanego dla małych przedsiębiorstw: jak to może przyczynić się do wzrostu Twojego biznesu.

W obliczu dynamicznego rynku budowlanego, małe przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwan…