Ławy schodkowe

Jest to rodzaj ław fundamentowych, które stosuje się w domach częściowo podpiwniczonych lub w budowanych na skarpach. Ich poszczególne odcinki posadawiane są na różnych poziomach i połączone w jedną całość. Najczęściej łączą one ławy części niepodpiwniczonej z piwniczną.

Ławy schodkowe mają szerokość taką jak ławy pod pozostałą częścią domu. Lawy schodkowe nie mogą mieć pochylenia większego niż 30°, dlatego wykonuje się je odcinkami (schodkami) o długości co najmniej 1,5 m. Końce kolejnych „schodków” powinny zachodzić na siebie na długość równą przynajmniej wysokości ławy.

W ławach tych układa się zbrojenie podłużne, takie samo jak w zwykłych ławach, czyli z czterech prętów o średnicy 12 mm, połączonych strzemionami o średnicy 6 mm. Należy zadbać o to, aby zbrojenie podłużne poszczególnych odcinków było ze sobą odpowiednio zakotwione: pręty zbrojeniowe górnego odcinka powinny być wpuszczone do dolnego, a dolnego – do górnego.

Aby ławy takie można było wykonać poprawnie, trzeba ułożyć w wykopie odpowiednio uformowany podkład z chudego betonu, bez tego świeży beton będzie się mieszał z gruntem i nie da się wykonać ławy schodkowej o projektowanym kształcie.

Opaska

Obszar na styku ścian domu i otaczającego go te-renu trzeba wykończyć tak, by zapewnić mu ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Najczęściej pas działki, przylegający bezpośrednio do budynku, utwardza się, tworząc w ten sposób opaskę. Nie powinna być ona zrobiona jako jednolita betonowa wylewka, co niestety jest dość częstą praktyką. Wysychanie gruntu stykającego się ze ścianą fundamentową jest wtedy utrudnione, co powoduje zawilgocenie ścian fundamentowych przez większość część roku, zimą ich przemarzanie, a z czasem niszczenie. Sama opaska w krótkim czasie może popękać i odkształcić się wskutek wysadzin mrozowych czy też nierównomiernego osiadania gruntu.

Pas gruntu wokół ścian domu wymaga obłożenia materiałem, który nie tylko pozwoli na ich estetyczne wykończenie, ale też nie będzie zatrzymywał wody, zabezpieczy dolne partie domu przed zabrudzeniem rozmywaną w czasie opadów ziemią oraz osłoni warstwy termo- i hydroizolacji muru przed uszkodzeniem. Materiał należy dobrać do rodzaju gruntu, na którym stoi dom.

GRUNT PRZEPUSZCZALNY  – (piasek, pospółka) – odpowiedni jest żwir, keramzyt lub kruszywa łamane.

GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY (gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) – kostka brukowa, kamień polny, płyty betonowe.

Opaski wokół domu (o szerokości około lm)- niezależnie od tego, z czego są zrobione – trzeba zawsze uformować ze spadkiem około 2% na zewnątrz, aby skapująca na nie woda rozpryskiwała się w kierunku ogrodu, a nie domu.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wypożyczanie sprzętu budowlanego dla małych przedsiębiorstw: jak to może przyczynić się do wzrostu Twojego biznesu.

W obliczu dynamicznego rynku budowlanego, małe przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwan…