Geologia jest nauką, której przedmiot badań skupiony jest wokół budowy i składu skorupy ziemskiej, jej ewolucji oraz przemian w niej zachodzących na przestrzeni wieków. Często uważa się, że jest to dziedzina czysto akademicka. Tymczasem jej zastosowanie praktyczne jest niezwykle szerokie: w budownictwie, pozyskiwaniu podziemnych wód czy poszukiwaniu kopalin.

Geolog: co należy do jego zadań

Geolog Kraków ocenia gruntowych i wodnych warunków gruntu, który ma być przeznaczony pod inwestycję budowlaną Wynik tego rodzaju badań stanowi geologiczna ekspertyza. Jest ona podstawowym materiałem, w oparciu o który opracowuje się na późniejszym etapie stosowną dokumentację konstrukcyjną, jak również inżynieryjną. Powszechnie wiadomo, że najważniejszym elementem każdego budynku stanowią jego fundamenty. To właśnie ocena nośności danego gruntu oraz innych jego parametrów umożliwiają dokonać niezbędnych obliczeń dotyczących posadowienia budynku. Pozwalają także na trafny dobór rozwiązań, optymalnych z punktu widzenia warunków panujących na konkretnym gruncie.

Zadaniem geologa jest także dokonanie oceny wód gruntowych, co ma niebanalne znaczenie zarówno z punktu widzenia budownictwa jednorodzinnego, jak i większych inwestycji. od tego zależy przede wszystkim dobór odpowiedniej izolacji budynku czy możliwość wykonania podpiwniczenia. jeśli na wstępnym etapie zaniedba się dokonania przedmiotowych ocen, konsekwencje w postaci chociażby podtapiania budynku, jego osiadania czy osuwania mogą być przykre i niezwykle kosztowne dla inwestora.

Nie myl z geodetą!

To dwa różne zawody! Zadaniem geologa jest określenie, jaki poziom ma jakość danego gruntu, np przeznaczonego pod budowę. W tym celu geolog opisuje profil gruntu, biorąc pod uwagę jego fizykę. Ponadto dokonuje niezbędnych ekspertyz, w oparciu o które przeprowadzane są dalsze działania celem realizacji danej inwestycji. Geodeta natomiast trudni się wytyczaniem granic, opracowuje stosowne mapy czy inne materiały, bez których prowadzenie prac jest niemożliwe.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
  • Czarne tatuaże

    Ostatnio pojawiło się wiele doniesień medialnych na temat czarnych tatuaży i ich widoczneg…
  • Księgowy jest profesjonalistą

    Solidność księgowego jest oczekiwana Samodzielny księgowy ma bardzo szerokie spektrum dzia…
  • Przyłbica – niezawodna ochrona dla spawacza

    Jeśli zajmujemy się spawaniem — bez względu na to, czy robimy to amatorsko, czy profesjona…
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Rodzaje odżywek białkowych

Wielu mężczyzn, którzy pragną rozbudować swoją masę mięśniową, stosuje popularne odżywki b…