Ubezpieczenie OC członka zarządu nie tylko pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim daje gwarancję zabezpieczenia interesów finansowych spółki. Chroni ono przed błędami spowodowanymi nieodpowiednimi decyzjami, np. przez działanie, bądź zaniechanie działania sprzecznego z prawem albo statutem spółki. Ochrona obowiązuje zarówno przy nieodpowiednim prowadzeniu spraw bieżących, złożenia fałszywego oświadczenia, nie złożenia w terminie wniosku o upadłość, ale także w przypadku przekroczenia umocowania. Należy także zauważyć, iż ubezpieczeniem OC objęte zostają wszelkie koszty sądowe. Działać może ono również z mocą wsteczną, aczkolwiek w tym przypadku ważne jest, aby ubezpieczenie takie było aktualne w okresie, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę. Może się również zdarzyć taka sytuacja, że ubezpieczenie będzie odnowione u innego ubezpieczyciela, wtedy to on będzie odpowiadał za wszystkie wnoszone roszczenia.

Jaki jest koszt wykupienia ubezpieczenia OC dla członka zarządu?

Koszt wykupienia ubezpieczenia OC dla członka zarządu jest różny, ponieważ wycenę składa się kilka ważnych czynników. Do czynników tych należy zaliczyć przede wszystkim w pierwszej kolejności analizę finansową spółki, jak również weryfikację tego, czy w przeszłości pojawiały się jakieś roszczenia względem członków zarządu. Należy zwrócić także uwagę na to, czy jedno ubezpieczenie będzie chroniło kilka osób jednocześnie, ponieważ w praktyce zazwyczaj tak to się odbywa, W przypadku takiej sytuacji brak jest możliwości ustalenia wartości przychodu opodatkowania po stronie ubezpieczonego. Za przychód traktowana jest kwota składki przypadająca na jego ubezpieczenie, a nie potencjalne odszkodowanie, które jest wypłacane osobie trzeciej z tytułu ubezpieczenia OC osoby zarządzającej. Natomiast dla przykładu, gdy suma gwarancyjna wynosi 20 000 000 złotych, to wysokość składki może sięgnąć nawet 40 tys. złotych. Kwota ta będzie obejmowała spółki z obrotami kilkuset milionów złotych.

 

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
  • Czarne tatuaże

    Ostatnio pojawiło się wiele doniesień medialnych na temat czarnych tatuaży i ich widoczneg…
  • Księgowy jest profesjonalistą

    Solidność księgowego jest oczekiwana Samodzielny księgowy ma bardzo szerokie spektrum dzia…
  • Przyłbica – niezawodna ochrona dla spawacza

    Jeśli zajmujemy się spawaniem — bez względu na to, czy robimy to amatorsko, czy profesjona…
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Rodzaje odżywek białkowych

Wielu mężczyzn, którzy pragną rozbudować swoją masę mięśniową, stosuje popularne odżywki b…