Potwierdzenie przekładu przez tłumacza z odpowiednimi uprawnieniami to niezbędne działanie, by dokument otrzymał oficjalną rangę w sprawach o charakterze prawnym czy urzędowym. Do dokonania uwierzytelnionej translacji potrzebne są uprawnienia tłumacza przysięgłego, często rozbudowane o znajomość specjalistycznej terminologii.

Odpowiedzialność za translację potwierdzona pieczęcią

Dopiero opatrzone stosowną pieczątką, mogą nabyć wiarygodności. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy tłumaczony dokument jest potrzebny jako załącznik przed sądem lub w urzędzie. Osobną kategorię stanowią międzynarodowe umowy lub kontrakty, które należy sporządzić w egzemplarzach w różnych językach. Bez podpisu tłumacza przysięgłego można by bez trudu podważyć ważność takiego aktu prawnego.

Można korzystać z kopii lub skanu dokumentu

W porządku prawnym większości państw tłumaczenie przysięgłe wykonuje się korzystając z oryginału lub kopii, co może mieć istotne znaczenie podczas świadczenia usług przez Internet. Choć oprócz sygnatury tłumacza musi się na nich pojawić informacja, że przekładu dokonano z kopii, są one tak samo ważne jak te dokonane z oryginału. Prawidłowo wykonane tłumaczenie przysięgłe musi posiadać pieczątkę na każdej stronie

 

Jakie dokumenty poświadcza tłumacz przysięgły?

Eksperci językowi zajmują się rozmaitą tematyką. Zlecenia najczęściej dotyczą takich dokumentów jak:

  • dokumenty rejestracji spółek
  • kontrakty handlowe
  • dokumenty przetargowe
  • noty księgowe
  • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa
  • testamenty
  • dokumenty rozwodowe
  • formularze i zaświadczenia o rejestracji pojazdów
  • zaświadczenia do uzyskania kredytu
  • orzeczenia i wyroki sądowe

Nie można określić hierarchii ważności tych dokumentów – każde zlecenie dotyczy priorytetowej kwestii dla klienta, od której może zależeć nawet jego przyszłość. Tłumacz przysięgły musi do każdego z nich podejść skrupulatnie i rzetelnie, z maksymalnym skupieniem. Przede wszystkim powinien udzielić wiarygodnej informacji na temat możliwego terminu uzyskania tłumaczenia przysięgłego. Zrobi to na podstawie oceny zawartości przesyłki. Czasem nawet jednostronicowy dokument mnoży wątpliwości, zwłaszcza że każde słowo może podlegać rozmaitym interpretacjom prawnym.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute dla rodzin: Jak zaplanować rodzinne wakacje w ostatniej chwili

Planowanie rodzinnych wakacji w ostatniej chwili może być wyzwaniem, ale jednocześnie eksc…