Osiadanie domów

Każdy nowy budynek osiada. Jest to zjawisko naturalne – pod wpływem jego ciężaru zagęszcza się grunt pod fundamentami. Zjawisko to zachodzi także dlatego, że w trakcie wykonywania wykopów fundamentowych następuje odprężenie gruntu w poziomie jego posadowienia. Wielkość osiadania domu zależy od rodzaju gruntu i jego stanu (na przykład stopnia zagęszczenia) oraz od wielkości, kształtu i ciężaru budynku. Natomiast czas trwania tego zjawiska zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu:

SYPKIE (piaski) – odkształcają się nie dłużej niż kilka miesięcy po wybudowaniu domu;

SPOISTE (gliny, iły) – odkształcają się wyraźnie przez pierwsze pięć lat, ale dalsze osiadanie może trwać nawet kilka dziesięcioleci;

RÓWNOMIERNE osiadanie budynku, jeśli tylko nie jest zbyt duże (nie przekracza kilku centymetrów), nie ma dla jego bezpieczeństwa i trwałości praktycznie żadnego znaczenia. Groźne dla domu jest dopiero osiadanie nierównomierne, które powoduje powstawanie zarysowań lub pęknięć na ścianach, stropach i fundamentach.

NIERÓWNOMIERNE osiadanie zagraża głównie domom budowanym w nierozpoznanych warunkach gruntowo-wodnych, a także takim, których fundamenty źle zaprojektowano lub wykonano. Bardzo częstą przyczyną uszkodzeń domów jest zbyt płytkie ich posadowienie, zwłaszcza w strefie przemarzania gruntów wysadzinowych (gliny, iły), które zamarzając zimą, zwiększają swoją objętość. Na wiosnę grunt taki szybciej rozmarza od strony południowej i wtedy może dojść do przełamania niewłaściwie posadowionego domu.

Płyta Fundamentowa

To rodzaj fundamentu, na jakim posadawia się i domy. Płytę wykonuje się pod całym domem jako żelbetową. Ma ona dużą nośność – obciążenie rozkładane jest na znacznie większą powierzchnię niż przy tradycyjnych ławach fundamentowych. Zapobiega to osiadaniu domów i ogranicza odkształcenia fundamentu oraz eliminuje pękanie ścian i niszczenie konstrukcji. Głównym zadaniem płyty jest przenoszenie obciążeń; dodatkowo może być ona – ale nie musi! – wyposażona w różnego rodzaju systemy grzewcze, wykorzystujące jako nośnik ciepłą wodę albo powietrze. Cała instalacja może być ułożona w płycie, jak i na niej – w dodatkowej warstwie przewodzącej.

Płyta fundamentowa może być wykonana niemal w każdych warunkach, zarówno na gruntach o dobrej, jak i słabej nośności, wysadzinowych, jak i podmokłych oraz na terenach szkód górniczych. Zastosowanie takiego rozwiązania jest najbardziej ekonomiczne, gdy na działce są trudne warunki gruntowo-wodne. Jedynymi gruntami, na jakich nie należy wykonywać płyty, są niektóre grunty organiczne (na przykład torfy i namuły), które nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Dotyczy to również terenów górskich ze dużym spadkiem terenu.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla niego

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Koszty ukryte przy wypożyczaniu elektronarzędzi

Wypożyczalnie elektronarzędzi stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem, zarówno dla pr…