Wyraz migracja pochodzi od łacińskiego słowa „migratio” i oznacza wędrówkę, wędrowanie. Niemal od początku ludzie wędrują w poszukiwaniu szczęścia i lepszych warunków życia. W okresie rewolucji, wojen, klęsk żywiołowych czy kryzysów ekonomicznych mamy do czynienia z wędrówkami na masową skalę.

Od maja 2004 roku dane demograficzne wskazują, iż mamy do czynienia z potężną falą emigracji zarobkowej. Pracować na emigracji i przetrwać. Jakość życia i ryzyko zdrowotne emigrantów zarobkowych i ich rodzin rozważając kwestię jakości życia i pracy na emigracji trzeba brać przede wszystkim pod uwagę strategię emigracji, bowiem rodzaj strategii emigracyjnej decyduje o wielu aspektach sytuacji emigracji.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Zasadniczy podział strategii migracyjnych to podział na migracje na stałe i migracje okresowe. Obecnie zdecydowana większość wyjazdów zarobkowych ma charakter czasowy. Migracje okresowe dzielą się na:

  • Migracje krótkookresowe – przebywanie poza granicami kraju poniżej 12 miesięcy, Wśród migracji tego typu wyróżnia się migracje sezonowe i migracje cyrkulacyjne/wahadłowe, tzn. wielokrotne przyjazdy i wyjazdy w ciągu całego roku,
  • Migracje długookresowe – przebywanie poza granicami kraju 12 miesięcy i dłużej. Są to wyjazdy na pobyt tymczasowy z myślą o powrocie do kraju.

Problemy te wywołuje tymczasowość, częsta nieprzewidywalność i nieokreśloność emigracji o zmiennych ramach czasowych, a także naprzemienne funkcjonowanie w dwóch różnych krajach, w dwóch różnych społeczeństwach i dwóch różnych rzeczywistościach kulturowych. Tego typu doświadczenie rodzi problemy przystosowawcze, tożsamościowe i interakcyjne.

Liczba emigrantów w ogóle i emigrantów wahadłowych w szczególności jest trudna do oszacowania. Stephen Castles i Mark J. Miller zwracają uwagę, iż największy napływ imigrantów do Wielkiej Brytanii miał miejsce w 2004 roku. Objął on 494 tys. osób (dane OECD z 2006 r.), ale migracja netto wyniosła tylko 202 tys. osób. Może mieć to związek z podejmowaniem przez emigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej głównie emigracji wahadłowej. Jednym z najbardziej wiarygodnych polskich źródeł są dane GUS. Analizując te dane trzeba jednak zaznaczyć, że przez osoby przebywające czasowo za granicą należy rozumieć takie osoby, które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę – istnieje zatem domniemanie, że wyjazd ten nie jest definitywny. Do momentu wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę osoba jest zaliczana do ludności Polski. Poniższe dane pochodzą z dokumentu: Informacja o kierunkach i rozmiarach emigracji z Polski w latach 2004-2012 przygotowanego przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS w 2013 roku.

Facebook Comments
Załaduj więcej Naszelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Koszty zabiegu wolumetrii twarzy: czy warto inwestować?

Współczesna medycyna estetyczna oferuje wiele metod odmładzania twarzy, które pozwalają na…