Brak dokumentacji przedstawiającej przebieg instalacji w podłodze. Przebieg rur wodnych, kanalizacyjnych, odkurzania centralnego w warstwach podłogowych trzeba nanieść na plan pomieszczeń lub udokumentować zdjęciami. Zapobiegnie to np. ich przewierceniu podczas osadzania progu drzwiowego. Należy unikać prowadzenia instalacji w miejscach, w których mogą być wykonywane mocowania do podłogi przy użyciu kołków lub dybli.

realizacja
realizacja

Układanie posadzki  betonowej na niedostatecznie wysuszonym podłożu. Przed montażem posadzek drewnianych, ważne jest sprawdzenie wilgotności podłoża – nie może być wyższa niż 2% dla betonu i 0,5% dla jastrychów anhydrytowych. Dostateczne wyschnięcie podłoża trwa nawet wiele tygodni od zakończenia mokrych prac, np. wysychanie jastrychu cementowego przy wilgotności powietrza 60% i temperaturze 20°C zajmuje 2-6 miesięcy, zależnie od jego grubości, a jastrychu anhydrytowego – min. miesiąc. Proces ten można przyspieszyć wykorzystując osuszacze powietrza. Jeśli w podłodze zamontowane jest ogrzewanie, konieczne jest jej wygrzawanie (przez min. cztery tygodnie).

Układanie paneli bez podkładu wygłuszają-cego. Szczególnie panele laminowane głucho dźwięczą przy chodzeniu, dlatego podkład wy-głuszający jest niezbędny nawet na stropach o dobrej izolacyjności akustycznej.

Nieodpowiednia wilgotność nowej podłogi lub posadzki drewnianej. Ułożone zbyt wilgotne legary, deski czy parkiet wysychając, wypaczą się, a na ich połączeniach pojawią się szpary. Natomiast deski lub parkiet zbyt wysuszone rozszerzą się pod wpływem wilgoci pochodzącej z pomieszczenia i również wypaczą. Drewno należy kilka dni wcześniej umieścić w pomieszczeniu, gdzie będzie układane.

Różnica poziomów posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. Przed wylaniem podkładów należy ustalić jakie posadzki będą układane w poszczególnych wnętrzach – jaka będzie ich grubość i warstwa mocująca. Umożliwi to dobranie grubości jastrychu tak, by uzyskać jednakowy poziom podłóg na całej kondygnacji.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Sprężarka śrubowa – niezbędne urządzenie w procesach produkcyjnych

Sprężarki śrubowe albo kompresory, obie nazwy są poprawne, używane są w procesie produkcji…