Brak dokumentacji przedstawiającej przebieg instalacji w podłodze. Przebieg rur wodnych, kanalizacyjnych, odkurzania centralnego w warstwach podłogowych trzeba nanieść na plan pomieszczeń lub udokumentować zdjęciami. Zapobiegnie to np. ich przewierceniu podczas osadzania progu drzwiowego. Należy unikać prowadzenia instalacji w miejscach, w których mogą być wykonywane mocowania do podłogi przy użyciu kołków lub dybli.

realizacja
realizacja

Układanie posadzki  betonowej na niedostatecznie wysuszonym podłożu. Przed montażem posadzek drewnianych, ważne jest sprawdzenie wilgotności podłoża – nie może być wyższa niż 2% dla betonu i 0,5% dla jastrychów anhydrytowych. Dostateczne wyschnięcie podłoża trwa nawet wiele tygodni od zakończenia mokrych prac, np. wysychanie jastrychu cementowego przy wilgotności powietrza 60% i temperaturze 20°C zajmuje 2-6 miesięcy, zależnie od jego grubości, a jastrychu anhydrytowego – min. miesiąc. Proces ten można przyspieszyć wykorzystując osuszacze powietrza. Jeśli w podłodze zamontowane jest ogrzewanie, konieczne jest jej wygrzawanie (przez min. cztery tygodnie).

Układanie paneli bez podkładu wygłuszają-cego. Szczególnie panele laminowane głucho dźwięczą przy chodzeniu, dlatego podkład wy-głuszający jest niezbędny nawet na stropach o dobrej izolacyjności akustycznej.

Nieodpowiednia wilgotność nowej podłogi lub posadzki drewnianej. Ułożone zbyt wilgotne legary, deski czy parkiet wysychając, wypaczą się, a na ich połączeniach pojawią się szpary. Natomiast deski lub parkiet zbyt wysuszone rozszerzą się pod wpływem wilgoci pochodzącej z pomieszczenia i również wypaczą. Drewno należy kilka dni wcześniej umieścić w pomieszczeniu, gdzie będzie układane.

Różnica poziomów posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. Przed wylaniem podkładów należy ustalić jakie posadzki będą układane w poszczególnych wnętrzach – jaka będzie ich grubość i warstwa mocująca. Umożliwi to dobranie grubości jastrychu tak, by uzyskać jednakowy poziom podłóg na całej kondygnacji.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Cokół – budownictwo

Ta górna, wystająca pod teren część ściany fundamentowej, chroni elewację przed zawilgocen…