Regularna obserwacja wskaźników się opłaca, bo nie tylko pomaga chronić inwestowany kapitał, lecz także osiągać wyższe zyski. Tym bardziej że interpretacja tych narzędzi nie wymaga posiadania doktoratu z ekonomii. Weźmy choćby popularny indeks PMI (Pur-chasing Manager Index), czyli indeks menedżerów odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w swoich firmach. Ma tę zaletę, że jego odczyty najczęściej z wyprzedzeniem pozwalają przewidzieć zmiany nastrojów w gospodarce.

Wskaźnik jest opracowywany na podstawie ankiet, w ramach których osoby z kierowniczych stanowisk odpowiadają na pytania dotyczące nowych zamówień, wielkości zatrudnienia i zapasów, a także produkcji i cen. Informacje te są później przeliczane na liczby, czyli wartości przyjmowane przez indeks PMI. Jak odczytać ich znaczenie? Nic prostszego. Kluczem jest przedział 50 punktów, który oddziela strefę rozwoju gospodarczego od recesji. PMI spadające w rejony poniżej 50 zapowiada nadejście gorszych czasów. Rosnące wartości indeksu zwiastują zaś rychłą poprawę koniunktury.

Jak zapasy, to złe czasy

Spośród miar, które gospodarkę opisują na „bieżąco, najczęściej spotykamy się z tempem wzrostu PKB, zmianami sprzedaży detalicznej, stóp procentowych oraz wskaźnikami obrazującymi ruchy cen. By mówić o inflacji, ekonomiści chętnie posługują się wskaźnikiem CPI (Consumer Price Index). Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych jest po prostu średnią ważoną cen produktów i usług, jakie kupuje przeciętne gospodarstwo domowe. Do jego obliczania GUS co roku opracowuje tzw. statystyczny koszyk zakupów. W jego skład wchodzą m.in. wydatki na żywność, transport i łączność, edukację, rekreację i kulturę, użytkowanie mieszkania oraz odzież.

Spis Treści:

https://weselnykamerzysta.pl/wskaznik-prawde-ci-powie-biznes-cz-1/
https://weselnykamerzysta.pl/wskaznik-prawde-ci-powie-biznes-cz-2/
https://weselnykamerzysta.pl/wskaznik-prawde-ci-powie-biznes-cz-3/

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

1 komentarz

  1. […] 4 minuty temu Wskaźnik prawdę ci powie – Biznes cz.1 […]

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Różnorodność i integracja w branży taxi: historie sukcesu i wyzwania

W obliczu globalnych zmian społecznych i rosnącej świadomości na temat równości, branża ta…