Dlaczego gospodarowanie wodami odpadowymi jest tak ważne?

Zgodnie z prognozami naukowców, proces zmian klimatycznych dopiero nabiera na sile. Już teraz możemy zaobserwować  drastyczny wzrost nagłych zjawisk takich jak ulewne deszcze. Te z kolei powodują lokalne podtopienia i powodzie, szczególnie niebezpieczne na terenach miejskich. To właśnie tam ruch pojazdów jest najbardziej wzmożony, a poruszanie się po mokrej nawierzchni, stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Dlaczego woda nie wsiąka efektywnie w podłoże? Zasadniczo można wyróżnić dwa powody:

  • wzrost uszczelniania powierzchni nie spełniającej funkcji wsiąkania wody w miejscu opadu,
  • parametry projektowanych kanałów deszczowych niedostosowane do potrzeb: zbyt wąskie przekroje i wykorzystanie materiałów nieprzepuszczalnych.
Wody Opadowe
Wody Opadowe

Systemowe metody zwalczania lokalnych podtopień

Gospodarowanie wodami opadowymi stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoją współcześni zarządcy miast, planiści oraz inwestorzy. Problem w skutecznym wdrożeniu działań zapobiegawczych wynika w dużej mierze z konieczności uwzględnienia planów zagospodarowania przestrzennego na najbliższe dziesięciolecia. Dostosowanie do bieżących potrzeb wcale nie oznacza, że rozwiązanie będzie efektywne za pięć, dziesięć czy piętnaście lat. Miasta zmieniają się dynamicznie, tu gdzie dziś stoi pusta posesja, za kilka lat będzie biurowiec, tu gdzie obecnie jest blok, niedługo może być droga średnicowa. Jakie zatem typy gospodarowania wodami opadowymi mają do wyboru osoby zarządzające jednostkami samorządu terytorialnego?

  • Wsiąkanie powierzchniowe – polega na zwiększeniu powierzchni przepuszczalnych umożliwiających wsiąkanie wód opadowych. Przykładami tego typu gospodarowania wodami opadowymi mogą być zielone parkingi, ogrody deszczowe, rabaty kwiatowe czy zielone dachy.
  • Wsiąkanie z pojemnością retencyjną – gdy nie ma możliwości bezpośredniego wsiąkania wody w podłoże, proponuje się wykorzystanie dużych zbiorników,  w których woda powoli infiltruje w głąb (niecki).
  • Zbiorniki na powierzchni terenu – istnieje też możliwość retencjonowania, a następnie wykorzystanie wód opadowych przy wykorzystaniu kaskad czy ścian wodnych.
Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla pracowitych

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Kurs języka angielskiego Wrocław

Masz problem ze znalezieniem odpowiedniej szkoły języka angielskiego we Wrocławiu? Chcesz …